Kinesiotape/Rehabtejpning

 Den har samma vikt som människohud, och har ingen medicinska egenskaper.

Vid skada, svullnad eller inflamation i en muskel kan man använda kinesiotape, som är en mjuk, mer elastisk tape jämfört med "vanlig" sporttape, och har egenskaper som liknar huden vad gäller tjocklek och flexibilitet. Tapen fungerar som en andra hud, som lyfter din hud och muskelfascian på det skadade området. Därmed förbättras blodcikulationen och lymfsystemet får hjälp att transportera bort vävnadsvätskan och blodansamlingar, tex. Vid inflammation, ödem eller områden med smärtproblematik. Det påskyndar kroppens egen läkningsprocess. Tapen minskar smärta vid nervinklämningar, genom att trycket på nervändar och smärtreceptorer minskar. Tapen ger stöd utan att hindra kroppens rörelsemönster pga sin elasticitet.