Välgörande massage

Genom att regelbundet få beröring och massage ökar vår kroppsmedvetenhet och en läkningsprocess startar. Ju oftare du tar emot massage desto mer oxytocin (kroppens eget lugn och ro hormon) produceras i kroppen.

Poitiva fysiska effekter av massage

Förbättrar blodcikulationen

Sänker blodtrycket

Frigör spänningar

Ger smidigare muskler

Ökar rörligheten i leder

Stimulerar och skapar balans i nervsystemet

Minskar stress

Ökar koncentrationen

Ger ökad känsla av lugn och ro

Förbättrar matsmältning och näringsupptag

Stärker immunförsvaret

Ger ökad välbefinnande